Weer meer Verboden Dorp Tour data

Na het aflopen van de laatste corona-lockdown leek het wel of men even geen zin meer had in wandelen door Veenhuizen. Daarom is toen het aantal momenten waarop de de "losse" wandeling aanboden teruggebracht van élke zaterdag en zondag naar alleen de eerste zondag van de maand.

Inmiddels ziet de wereld er weer een beetje anders uit en is er tot en met februari 2023 elke zondag om 14:00 uur weer een Verboden Dorp Tour vanaf brouwerij MAALLUST om 14:00 uur (stipt! want ORDE en TUCHT natuurlijk.)
Net als vroeger lopen we weer áltijd, weer of geen weer en steeds stipt op tijd want dat hoort ook bij ons erfgoed.

Opgeven kan hier via onze ticketservice

1 september 2022